1
 1

De motor achter De Grote Aak

Het nieuwe wijkcentrum levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de wijk en het activeren van mensen om zelfstandig te gaan of blijven deelnemen aan activiteiten en bevordert daarmee de maatschappelijke participatie van alle bewoners.
Woningcorporatie Woonlinie heeft als eigenaar van het pand bijgedragen aan de medetotstandkoming van het wijkontmoetingscentrum in samenwerking met de gemeente Zaltbommel. Het wijkontmoetingspunt wordt het bruisend hart van de wijk Binnenvergt, een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor en door wijkbewoners.
 
 
Woonlinie is een corporatie die circa 4.500 wooneenheden in beheer heeft. Het belangrijkste doel is: een bijdrage leveren aan bloeiende woonkernen met een eigen karakter en een gevarieerd aanbod aan woningen en voorzieningen. woningcorporatie Woonlinie werkt samen met andere partijen aan een omgeving waar mensen zich prettig en veilig voelen, kunnen groeien en waaraan zij zelf een waardevolle bijdrage kunnen leveren.
 
 
 
 
Wijkplatform De Vergt

De stichting wijkplatform De Vergt heeft als doel:

  • het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk De Vergt
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op te treden als wijkvertegenwoordiging voor de inwoners van de wijk De Vergt en te bevorderen dat tussen de gemeente en haar inwoners een overleg- en adviesstructuur wordt gerealiseerd waarbij het doel van de stichting zo optimaal mogelijk wordt nagestreefd.

Meer in het bijzonder zal de stichting trachten haar doel te bereiken door:

  • Het gevraagd en ongevraagd advies geven over de leefomgeving;
  • Het functioneren als klankbord voor gemeente en andere maatschappelijke partners;
  • De samenwerking in de wijk organiseren en hierover gezamenlijke afspraken maken;
  • Inwoners te motiveren en te enthousiasmeren zich in te zetten voor de eigen woon- en leefomgeving;
  • De - zij op termijn - ontwikkeling en uitvoering van wijkplannen.

De website is in december 2015 bereikbaar via www.wijkplatformdevergt.nl

Op deze site treft u ondermeer de data waarop de wijkschouw plaats zal vinden.